Fortificatiile Sibiului

Fortificarea oraşului Sibiu a început în primele decenii ale sec. XIII.

Prima fortificaţie înconjura biserica romanică pe locul căreia a fost ulterior edificată Biserica Parohială gotică ”Sf. Maria”, alcătuind prima incintă de fortificaţie, în jurul actualei Pieţe Huet. Zidurile primei incinte sunt construite din piatră. Substanţa fortificaţiei iniţiale se află încorporată în zidurile construcţiilor ridicate ulterior pe perimetrul fortificaţiei. Se păstrează vizibil Turnul Scărilor cu modificări aduse în secolul XIX. Fortificaţia a fost extinsă la sfârşitul sec. XIII printr-o a doua incintă cuprinzând actuala Piaţă Mică. Zidul porneşte de la Capelă Sf. Iacob (prezent demolată) şi continuă circular până la Turnul Sfatului, urmând în arc de cerc un traseu care se termină la Turnul Preoţilor (demolat în anul 1898).
Extensia rapidă a oraşului şi accentuarea tulburărilor armate interne, dar în special pericolele prezentate de atacurile otomane, fac necesare construirea incintelor a III-a şi a IV-a, care cuprind întreg oraşul de sus şi întreg oraşul de jos, accesul în oraş făcându-se prin Poarta Cisnădiei, situată la capătul sud-vestic al străzii Bălcescu (marcaj în asfalt), prin Poarta Ocnei (Burger) pe latura nord-vestică, căreia îi corespunde peste Cibin un pod de piatră, prin Poarta Elisabeta în partea nord-estică (în zona gării) şi prin Poarta Sag pe latura de nord.
Perfecţionarea artileriei în sec. XVII impune construcţia unei masive fortificaţii de tip Vauban pe latura dinspre nord, cea mai expusă atacurilor. Colţul sudic al cetăţii, primind un al doilea zid masiv din cărămidă (sec XVI-XVII), rezistent la lovituri de artilerie, prevăzut cu trei bastioane platformă de artilerie şi un turn platformă: Bastionul Haller, Turnul Gros, Bastionul Porţii Cisnădiei şi Bastionul Soldisch. Partea sud – vestică, apărată de albia Râului Cibin, primeşte trei fortificaţii avansate: Bastionul Sag, Bastionul Burger şi mai micul Bastion al Dogarilor. Fortificaţia exterioară este urmată de şanţ inundabil şi val de pământ.
Din fortificaţia iniţială se mai păstrează astăzi 10 turnuri de apărare, Pasajul Scărilor, Bastionul Soldisch, Bastionul Haller, o portiunede zid din prima incinta de fortificaţii de 30m situată în pasajul care porneşte de la Turnul Scărilor, curtine din centură a 3-a de forificatii pe strada Cetăţii, strada Manejului, strada Centumvirilor şi curtea Liceului Goga şi zidul exterior de apărare paralel cu bd. C. Coposu.